Claude Marinower

Schepen van Onderwijs en Rechtszaken

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

29 september 2017

Minister Crevits stelt onderwijs stad Antwerpen teleur

In het kader van de oproep 'projectspecifieke DBFM' diende Stad Antwerpen drie clusters in, samen goed voor 100 miljoen euro. Een van de clusters werd niet weerhouden. Antwerpen pakt daarmee naast 350 broodnodige nieuwe schoolplaatsen. Nochtans toonde de capaciteitsmonitor, op verzoek van de minister opgesteld, aan dat het grote capaciteitstekort in Vlaanderen voor de helft in Antwerpen ligt. Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower is daarom teleurgesteld en vraagt dringend overleg met minister Crevits over de capaciteitsproblematiek van Antwerpen.

50% van Vlaamse capaciteitsnood in Antwerpen
Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower is teleurgesteld over de mededeling van minister Crevits vandaag. "Dat de minister 550 miljoen euro vrijmaakt voor scholenbouw is uiteraard goed nieuws. Maar dat slechts 20% daarvan naar Antwerpen komt, terwijl 50% van de Vlaamse capaciteitsnood zich in Antwerpen situeert, is moeilijk te aanvaarden. Wij zijn teleurgesteld, temeer omdat onze stad ook zelf al zware financiële inspanningen levert voor bijkomende capaciteit, terwijl dit in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid is." Nog afgelopen week kocht de stad een pand aan van ongeveer 2 miljoen euro voor een acute noodsituatie met betrekking tot capaciteit in Merksem. De schepen had gehoopt op een tweede oproep in het kader van DBFM, zodat de stad Antwerpen opnieuw projecten had kunnen indienen. En nu blijkt dat die er niet komt.

Overleg met minister Crevits
Daarom vraagt de schepen op korte termijn een overleg met minister Crevits. Schepen Marinower "Ik wil graag een toelichting krijgen over de evaluatie van het niet weerhouden project. Daarbovenop zou ik in een persoonlijk overleg met de minister de situatie in Antwerpen nog eens willen toelichten en samen naar oplossingen zoeken. Volgens de cijfers die minister Crevits eerder dit jaar communiceerde, dient onze stad immers tegen 2020 nog 4.653 plaatsen te realiseren."