Claude Marinower

Schepen van Onderwijs en Rechtszaken

ATV 03/12/2017 - In Wakker op Zondag ontvangt Bieke Ilegems wouter Van Besien, de kopman van Samen'. Hoe ziet de toekomst van het kartel er uit na de commotie van afgelopen week? Ook politoloog Dave Sinardet schuift mee aan tafel. Kris Vanmarsenille, hoofdredacteur van Gazet Van Antwerpen, over het tweede Kaffee Van Antwerpen. En Hans Bourlon, CEO van Studio 100, wil nu ook de Verenigde Staten en China gaan veroveren. En we debatteren over taal in het onderwijs. Mag een kind ook de thuistaal spreken in de klas, of alleen maar Nederlands?

ATV 20/11/2017 - Het verkeersplan zorgt voor wrevel binnen de bestuursploeg van burgemeester De Wever. Open Vld reageert misnoegd, omdat onderwijsschepen Marinower niet betrokken werd bij het plan. Terwijl verkeerseducatie al drie jaar zijn bevoegdheid is.

ATV 24/10/2017 - Antwerps burgemeester De Wever is op dit moment op handelsmissie in Canada. Samen met het Antwerpse Havenbedrijf en de diamantsector. Ze bezochten er bedrijfscrèches in Toronto, waarbij ondernemers zelf instaan voor de opvang van de kinderen van hun werknemers. En er volgde ook een erg nat bezoek aan de beroemde watervallen van Niagara.

ATV 12/10/2017: Op het Kiel is vanmiddag het startschot gegeven voor de eerste A'rea 2020. Da's een initiatief van de stad om élk kind meer kansen te geven op een succesvolle schoolloopbaan en een professionele carrière nadien. Alle 17 scholen op het Kiel doen mee, goed voor 6000 leerlingen. En ze werken daarvoor samen met vrijetijds-organisaties uit de buurt en met de ouders van de leerlingen. In basisschool De Piramide op het Kiel ontdekten we hoe het werkt.

 

ATV 12/10/2017: Op het Kiel in Antwerpen wordt rond deze tijd het officiële startschot gegeven voor de eerste Antwerp Children's Zone. Da's een initiatief van de stad om élk kind meer kansen te geven op een succesvolle toekomst. Alle scholen op het Kiel werken daarvoor samen met vrijetijdsorganisaties en met de ouders van leerlingen.

 

ATV 23/05/2017 De stad wil dat alle kinderen van het lager onderwijs een fietsexamen afleggen. Vroeger deed maar een beperkt aantal scholen dat. Vooral in een drukke stad als Antwerpen is fietsvaardigheid en kennis van de verkeersregels van immens belang. Zeker bij de kinderen. En daarom beginnen ze er in de scholen al heel vroeg mee.

 

ATV 18/05/2017 De Antwerpse scholen krijgen er de jongste maanden opvallend veel anderstalige nieuwkomers bij. In de secundaire scholen van de stad zitten intussen meer dan duizend zogenaamde OKAN-kinderen.En dat is de maximumcapaciteit. Het betekent dat 1 op de vier van alle schoolgerechtigde nieuwkomers in Vlaanderen in Antwerpen school loopt, in aparte klassen. De stad Antwerpen maakt nu 2,5 miljoen euro vrij om extra klaslokalen of zelfs scholen te voorzien voor die OKAN-leerlingen. Na de sluiting van een aantal vluchtelingencentra, zoals onder meer dat van Zwijndrecht, komen heel wat vluchtelingenkinderen naar Antwerpse scholen toe.

 

RTP (Portugal) 05/05/2017 Een groep Belgische studenten zegt dat ze werden geslagen door de PSP in Lissabon en wil daarom de Portugese staat vervolgen. Ze eisen een grondig onderzoek naar de zaak.

 

ATV De stad Antwerpen gaat 15 miljoen euro extra investeren in het onderwijs. Dat voorziet de nieuwe begroting die het schepencollege vandaag goedkeurde. Het geld zal gebruikt worden om het capaciteitsprobleem aan te pakken. Vooral in Deurne Noord en Merksem dan. En met de centen zullen scholen ook de kans krijgen om extra parkings aan te leggen. Die parkings moeten buiten de schooluren dan ook door buurtbewoners kunnen gebruikt worden.

 

ATV 20/03/2017 Scholen uit het Antwerps stedelijk onderwijs starten hun lessen op 1 september. Sommige scholen van het katholieke onderwijs in Antwerpen willen het schooljaar uitzonderlijk op maandag 4 september laten beginnen. Dan zullen ze een aangepast programma aanbieden.

 

 

ATV 08/03/2017 Voor verschillende middelbare scholen in Antwerpen wordt weer gekampeerd. Ouders die zeker willen zijn van een plekje in hun geprefereerde school, zien dat als de enige mogelijkheid. Voor het lager onderwijs verdwenen de kampeertoestanden, nadat een elektronisch aanmeldingssysteem werd ingevoerd. Maar voor de secundaire scholen is zo'n systeem er nog steeds niet.

 

ATV 23/11/2016 Het Antwerpse onderwijs kent een absoluut recordjaar. Op dit moment gaan liefst meer dan 100.000 leerlingen naar school in Antwerpen. Eén op tien schoolgaande kinderen in Vlaanderen, doet dat trouwens in de stad Antwerpen. Op minder dan vier jaar tijd zijn er 5.000 schoolgaande kinderen bijgekomen, en heus niet alleen in de kernstad. Ook in de districten stijgt het aantal kinderen spectaculair.

 

ATV 19/10/2016 - Elke jongere van het Kiel moet kunnen doorstromen naar een professionele carrière. Dat is alvast de doelstelling van de stad Antwerpen. Die gaat deze maand samen zitten met de scholen en de wijkorganisaties van het Kiel. Om er samen voor te zorgen dat er minder jongeren de middelbare school verlaten zonder diploma. Het project krijgt de naam Children's Zone en start volgend schooljaar.

 

 

"Met deze architecturale parel gaan we de creatieve economie in Antwerpen opnieuw een boost geven. Daar ben ik van overtuigd. De Cadix is een begrip en zal dat meer dan ooit worden nadat dit project is gerealiseerd. We geven onze leerlingen en leerkrachten met dit project een top-onderwijsomgeving beschikbaar waarin ze kunnen excelleren. We bewijzen hiermee dat we als stad willen investeren in onze technische en creatieve opleidingen."

 

 

ATV 28/09/2016 - Vanmorgen zijn de plannen voor de nieuwe campus Cadix voorgesteld. Het Stedelijk onderwijs wilde al lang een nieuwe scholencampus in de Cadixwijk, maar nu zijn de plannen daarvoor dus ook concreet. Het wordt het op 1 na grootste bouwproject van Scholen Van Morgen, een publiek private samenwerkig om nieuwe scholen te bouwen. 

 

 

ATV 16/06/2016 - De stad Antwerpen wil geen níeuwe studentenkoten meer in de studentenwijk. En ook in de rest van de stad zullen er strengere voorwaarden worden opgelegd aan iedereen die nieuwe koten bouwt. Het moet ervoor zorgen dat het overaanbod aan koten niet toeneemt en dat de studenten ook meer gespreid in de stad leven.

 

ATV (20/04/2016) - De Antwerpse topsportschool krijgt er vanaf september heel wat jonge baskettalenten bij. Er is een akkoord bereikt om basketters van de Vlaamse Basketliga op te gaan leiden in de gloednieuwe school in Wilrijk. Er komt bovendien ook meteen een nieuw internaat bij, vlak langs de nieuwe topsporthal.

 

ATV - 1 op 3 studenten-koten in Antwerpen heeft een groen label. Dat wil zeggen dat het kot volledig in orde is op het gebied van veiligheid. De stad heeft het kwaliteitslabel een paar jaar geleden ingevoerd. Sindsdien moeten alle kot-eigenaars zich aanmelden. Wie niet in orde is, moet zijn kot onmiddellijk aanpassen.

 

ATV 7/03/2016 Wat zullen onze kinderen in de toekomst op school aan levensbeschouwing meekrijgen? Wat met de Islam in de klas, met meer dan de helft moslimkinderen in de stedelijke basisscholen? Zullen we blijven kamperen voor de schoolpoort en kan de school het hart van de buurt worden? Wakker op Zondag brengt een onderwijsspecial, onder meer met Vlaams minister Hilde Crevits.

 

 

ATV 01/03/2016 - Er is deining ontstaan over de publiek-private samenwerking Scholen voor Morgen, die de afgelopen jaren voor tientallen nieuwe scholen zorgde. Tegelijk groeide ook het idee van de brede school, waarbij de gebouwen ook benut zouden kunnen worden door buurt - of sportverenigingen. Maar nu blijkt dat daarvoor toestemming moet gevraagd worden aan de privé-partner, of dat er extra moet worden betaald. De partij Groen vindt dat niet kunnen, omdat de scholen ook deels met belastinggeld zijn betaald. Antwerpen zet - noodgedwongen trouwens - flink in op scholenbouw, doet hierbij ook een beroep op PPS, maar is het idee van de brede school ook genegen. In het middagenieuws een stand van zaken met de Antwerpse onderwijsschepen Claude Marinower.

 

ATV - Er is geen nood aan een nieuw federaal meldpunt rond radicalisering in Antwerpen. Dat zegt de Antwerpse onderwijsschepen Claude Marinower. Het onderwijs heeft er immers al een meldpunt, waar leerkrachten maar ook andere diensten en overheden terecht kunnen met vragen of vaststellingen over radicaliserende jongeren. Ook nog eens een federaal meldpunt creëeren zou dubbelop zijn, aldus de liberale schepen.

 

ATV - Iedereen 'Superfietser', toch als het van schepen voor Onderwijs, Claude Marinower afhangt. De schepen maakt geld vrij om zoveel mogelijk scholen warm te maken voor een verkeersopleiding op maat van jonge fietsers. Na het afleggen van een examen op de openbare weg, kunnen ze zich dan 'superfietser' noemen.

 

 

 

 

interview Lex Moolenaar (GVA) in de marge van de onderhandelingen, maandag 19/11/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

embed video plugin powered by Union Development